Likwidacja Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach. Senator Jacek Włosowicz na wniosek byłych przedstawicieli związków zawodowych PKS interweniuje w sprawie zgłaszanych rzekomych nieprawidłowości.

27 stycznia 2016 roku Senator Jacek Włosowicz skierował do ówczesnego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta interwencję w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z sugerowanym przez wnioskodawców niewłaściwym rozliczeniem środków pochodzących z konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PKS w Kielcach.

Na pisemny wniosek, po wysłuchaniu relacji, i analizie prawnej zebranych materiałów podjęta została decyzja o skierowaniu wystąpienia do prokuratury.

Odpowiedzi na powyższe udzieliła Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach, która wskazała, iż postanowieniem z dn. 9.05.2016 roku zdecydowano o podjęciu na nowo prawomocnie zakończonego postępowania oraz wszczęciu śledztwa w sprawie.

To kolejna ze skutecznych interwencji Senatora Jacka Włosowicza. Obecnie toczące się postępowanie pozostaje w zainteresowaniu biura. Do sprawy będziemy wracać.