Czy doszło do nieprawidłowości w egzekucji komorniczej dokonanej na rolnikach z gminy Bliżyn? Czy w później zgłaszanych do biura sprawach występuje ten sam modus operandi? Sprawę wyjaśnia prokuratura.

zz-trojka-spacer-z-rynku

12 stycznia 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Prokuratury zawiadomienie o uzasadnionej możliwości popełnienia przestępstwa występku przekroczenia uprawnień przez komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Radosława J. polegającego na tym, że wbrew obowiązującym przepisom prawa, dokonał zajęcia ciągnika i maszyn rolniczych wyłączonych spod egzekucji komorniczej, a w ten sposób mógł działać na szkodę Pani Barbary S. i Pana Mariana F.

W wyjaśnienie sprawy zaangażował się Senator Jacek Włosowicz. Dodatkowo sprawa jest przedmiotem intensywnych analiz pracowników biura poselskiego Zbigniewa Ziobro. W jej zakresie badane są wszystkie wnioski zgłoszone przez wnoszących o interwencję, a wyniki prac przekazywane do Prokuratury Krajowej.

Dodatkowo w następnych miesiącach, po opublikowanym w dzienniku Echo Dnia artykule, do biura zgłosiły się kolejne osoby, które stwierdziły, że padły ofiarami nieuczciwych działań tego samego komornika z Chorzowa, który miał działać na terenie świętokrzyskiego. Wszystkie te przypadki są szczegółowo analizowane. W sprawach pojawiło się wiele elementów wspólnych. We wszystkich z nich występuje m. in.: ten sam wierzyciel, ten sam radca prawny reprezentujący wierzyciela. Wspólny jest także jeden z podmiotów poręczających wszystkie z umów pożyczek (co istotne ten korzysta w swej działalności z dofinansowań unijnych). Wskazać można również na pewne wspólne mechanizmy w działaniu.

Również po interwencji z biura poselsko-senatorskiego do Prokuratury Krajowej zlecono kontrolę akt postepowań w zakresie wcześniej umarzanych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa składanych przez pokrzywdzonych: Barbarę S. i Mariana F. z Bliżyna oraz Barbarę i Andrzeja małżeństwo K. ze Starachowic. W obu przypadkach, jak informuje Prokuratura Krajowa, wykazane zostały nieprawidłowości polegające m. in. na niewłaściwym ukierunkowaniu śledztw.

W tym zakresie analizowany jest także przez prawników z biura poselsko-senatorskiego złożony przez pokrzywdzonych materiał celem oceny decyzji skutkującej skierowaniem wniosku o rozważenie zasadności zainicjowania postępowań dyscyplinarnych i karnych względem prokuratorów, którzy mogli dopuścić się ewentualnych zaniedbań w prowadzonych wyżej wskazanych postępowaniach.

Sprawa jest w naszej opinii „mocno rozwojowa” i pozostaje w szczególnym zainteresowaniu biura. Przede wszystkim chcemy poznać odpowiedź na pytanie o ewentualne ustalenie czy w zgłaszanych sprawach istniał ten sam modus operandi, a gdyby stan ten się potwierdził dotrzeć do informacji na temat faktycznej liczbę pokrzywdzonych działaniami przywołanych osób czy podmiotów co w konsekwencji także mogłoby skutkować podjęciem działań, które przerwałyby ewentualnie występujące nieuczciwe praktyki.