Śmierć 18-letniej Aleksandry ze Skarżyska-Kamiennej. Senator Włosowicz wnosi o kontrolę postepowania prokuratorskiego w przywołanej sprawie.

Na wniosek mamy zmarłej 18-letniej Aleksandry – mieszkanki Skarżyska Kamiennej, po wysłuchaniu przez pracowników biura jej relacji oraz reprezentującego ją pełnomocnika, a także po przedłożonych w sprawie dokumentach, po podjętej wnikliwej analizie zgromadzonych w sprawie materiałów, zasadnym było skierowanie wniosku o kontrolę akt postępowania prokuratorskiego w przywołanej sprawie. Taki wniosek przekazany został za pismem Senatora Jacka Włosowicza z dn. 16.02.2016 roku do ówczesnego Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie.

18letnia Aleksandra zmarła podczas kąpieli w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Wątpliwości w sprawie występują w zakresie: drożności przewodów kominowych, ich należnej konserwacji, właściwego nadzoru spółdzielni w przywołanym zakresie.

W opinii biura za dalece niezasadną należało uznać decyzje o wydaniu postanowienia o nie wszczynaniu śledztwa w sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Skarżysku – Kamiennej bez podjęcia działań skutkujących wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej tragedii.

Obecnie postepowanie zostało wszczęte na nowo. Jest ono w toku. Zostało przeniesione z Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej do Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach.

W sprawie skutecznie interweniował Senator Jacek Włosowicz. Jej uczciwe wyjaśnienie pozostaje w zainteresowaniu biura poselsko-senatorskiego. Do sprawy będziemy wracać.