Skarżyska „karuzela VAT”. Senator Włosowicz wnosi o kontrolę postępowania prokuratorskiego w bulwersującej opinię publiczną sprawie.

28.02.2016 roku Senator Jacek Włosowicz skierował wystąpienie do ówczesnego Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie w sprawie rozważenia zasadności kontroli akt postepowania, w szczególności pod kątem końcowych decyzji procesowych, w zakresie sprawy zbudowania mechanizmu, a następnie wyłudzenia na co najmniej 200 „lewych” fakturach VAT kwoty 748 tys. zł., a co za tym poszło wnioskowanej aktem oskarżenia dla podejrzanego o popełnienie szeregu przestępstw Grzegorza D., w naszej opinii rażąco niewspółmiernej do popełnionych czynów zabronionych kary pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Przypomnijmy, że w sprawie, w której pojawia się nazwisko Grzegorza D. występuje jeszcze co najmniej kilku innych przedsiębiorców.

Kierując interwencję w przywołanej sprawie w szczególności chcieliśmy poznać odpowiedź na pytanie o faktyczny zasięg wykrytego, jak relacjonowały media, przez urząd skarbowy procederu.

Co wynika z przekazanej odpowiedzi z Prokuratury Regionalnej w Krakowie 10.08.2016 roku zostały wszczęte czynności wyjaśniające w sprawie obrazy prawa przez prokuratorów prowadzących czynności w przywołanym postępowaniu.

To kolejna ze skutecznych interwencji Senatora Jacka Włosowicza, który w trakcie prowadzonej kampanii wyborczej wspólnie z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, deklarowali wyjaśnienie tej bulwersującej opinię publiczną sprawy.