Czy doszło do nieprawidłowości w zarządzaniu Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim? Senator Jacek Włosowicz stara się dotrzeć do odpowiedzi na pytania świętokrzyskich mediów.

Mając na uwadze szereg medialnych informacji w zakresie Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim Senator Jacek Włosowicz poprosił o wyjaśnienie sprawy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Wcześniej z niezrozumiałych powodów, dopiero po skierowaniu trzech kolejnych pism, do marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa udało się uzyskać dokumentację w zakresie prowadzonych kontroli przez podległych marszałkowi urzędników i ich wyników.

18.03.2016 roku Centralne Biuro Korupcyjne przekazało informację, iż sprawa została przekazana do prowadzenia dla krakowskiej Delegatury CBA.