Stowarzyszenie Powiatu Opatowskiego „Lepsze Jutro” i Radny Rady Powiatu Tomasz Staniek kierują informacje dotyczące wątpliwości w zakresie postępowań prokuratorskich, których stroną jest starosta opatowski. W sprawie interweniuje Senator Jacek Włosowicz.

 

zz-konferencja

29.03.2016 roku Senator Jacek Włosowicz interweniuje do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w sprawach zgłaszanych do biura wątpliwości w zakresie postepowań karnych dotyczących starosty opatowskiego prowadzonych przez jednostki prokuratur okręgu kieleckiego.

Powyższe spowodowane było pisemnym wnioskiem zainteresowanych, ich szczegółową relacją w tym zakresie oraz złożonymi dokumentami i pisemnymi analizami.

Z uzyskanej w dn. 6.07.2016 roku z Prokuratury Regionalnej w Krakowie odpowiedzi wynika, że w zgłaszanych sprawach jednostki prokuratur okręgu kieleckiego prowadzą dwa postępowania, z czego jedno z nich zostało wznowione po przeprowadzonej kontroli akt i stwierdzonej przedwczesności decyzji o umorzeniu.

Tak te dwa postępowania jak i śledztwo dotyczące zarządzania szpitalem powiatowym w Opatowie pozostają w ścisłym zainteresowaniu biura.

To kolejna ze skutecznych interwencji Senatora Jacka Włosowicza.