Czy były nieprawidłowości przy rozliczeniu budowy „węzła Żelazna”? Senator Jacek Włosowicz pyta prokuraturę o wcześniej umorzone postępowanie w sprawie kieleckiej inwestycji.

1.04.2016 roku Senator Jacek Włosowicz zwrócił się do Prokuratora Krajowego z interwencją ws. wątpliwości związanych z rozliczeniem robót budowlanych dotyczących inwestycji – węzeł Żelazna.

Powodem tej decyzji była sytuacja związana z przeprowadzonymi wcześniej analizami dokumentów w zakresie przedmiotowej inwestycji.

Z uzyskanej w dn. 1.06.2016r. z Prokuratury Okręgowej w Kielcach odpowiedzi wynika, że w sprawie polecono dla Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach skontrolowanie akt postępowania w celu rozważenia zasadności wszczęcia wcześniej umorzonego postępowania.

W przypadku tego postępowania badana jest możliwość popełnienia przestępstwa polegającego na niekorzystnym rozporządzeniu własnym mieniem na szkodę Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach na kwotę ponad 300 tys. zł.