VALDI Ceramika. Było huczne otwarcie fabryki, a wkrótce później spektakularny upadek. Po interwencji Senatora Włosowicza sprawie przyglądają się śledczy z Krakowa.

32 miliony z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i 0,5 miliona z Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich. Sprawa przyznania wielomilionowych dotacji dla zakładu znalazła się w zainteresowaniu śledczych z Krakowa po tym jak Senator Jacek Włosowicz o sprawie poinformował pismem z dn. 4.05.2016 roku Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. Do swojego pisma parlamentarzysta załączył zgromadzone w jej zakresie materiały, analizy, swoje wystąpienia oraz odpowiedzi na nie.

Decyzją Prokuratora Krajowego śledztwo powierzono do prowadzenia dla Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Przypomnijmy, że w sprawie VALDI Ceramika Senator Jacek Włosowicz podejmuje swoje interwencje od roku 2012. Parlamentarzysta wcześniej występował do: Komisji Europejskiej, ówczesnego Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, marszałka województwa świętokrzyskiego czy starosty koneckiego.

Wątpliwości w sprawie jest kilka. Główną z nich jest rozliczenie przyznanych dla firmy wielomilionowych dotacji.

Sprawie będziemy się przyglądać i informować o jej kolejnych etapach.