Oświadczenie w związku z pomówieniami i insynuacjami Newsweeka.

logosp

Szanowni Państwo,

Ubolewam, że mimo wyczerpujących informacji, które przekazałem dziennikarzom „Newsweeka“, artukuł jest w zdecydowanej części oparty na kłamstwach i insynuacjach. Dlatego wystąpimy na drogę sądową przeciwko autorom tekstu, redakcjom Newsweek.pl i „Newsweek“ oraz redaktorowi naczelnemu i wydawcy, jeśli nieprawdziwe informacje nie zostaną sprostowane i usunięte.

1. Nieprawdą jest, że „w międzynarodowym skandalu trop prowadzi do Zbigniewa Ziobry, Jacka Kurskiego i ich skarbnika”.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) zakwestionował wyłącznie wydatki duńskiego europosła Mortena Messerschmidta i to w okresie, gdy politycy Solidarnej Polski nie należeli już do MELD. Wszystkie projekty finansowane przez MELD przy współpracy z Solidarną Polską były akceptowane przez MELD przed ich realizacją, a następnie drobiazgowo kontrolowane. Zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionymi założeniami i z zachowaniem najwyższych standardów, o czym świadczy pozytywny wynik zleconego przez Parlament Europejski audytu. Rzetelność i uczciwość wydatków, a także wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem potwierdziła w audycie renomowana międzynarodowa firma audytorska Ernst & Young. Stawianie tez, które przeczyłyby tym faktom i poddawały w wątpliwość transparentność wydatków, godzi w dobra Solidarnej Polski i jej polityków.

2. Nieprawdą jest, że wyłącznym tematem konferencji, która odbyła się 30 czerwca 2013 roku w Krakowie, była „polityka klimatyczna Unii Europejskiej”.

Temat konferencji był szerszy i obejmował również kwestie reform Polski i UE, w tym propozycje zmiany konstytucji.

3. Nieprawdą jest, że „MELD zapłacił ok. 40 tys. euro za zorganizowaną w Polsce konferencję na 800 osób”.

Za kwotę w wysokości ponad 39 tys. euro MELD sfinansował 11 konferencji i spotkań w całej Polsce, w tym największe w Krakowie, w związku projektem kampanii informacyjnej dotyczącej polityk UE, w tym polityki klimatycznej.

4. Nieprawdą jest, że „w największej sali kina Kijów miała za to miejsce partyjna konwencja Solidarnej Polski pod hasłem >Nowe państwo, nowa konstytucja<”.

Wbrew skrótowym relacjom medialnym, które koncentrowały się na propozycjach zmian ustrojowych w Polsce, problem unijnej polityki klimatycznej był jednym z ważniejszych tematów konferencji w Krakowie.

5. Nieprawdą jest, że „Solidarna Polska za te pieniądze urządziła wielką konwencję partyjną, na której podczas wystąpień poświęcono klimatowi dosłownie siedem niepełnych zdań”.

O negatywnych skutkach polityki klimatycznej UE, m.in. podwyżkach cen prądu i likwidacji miejsce pracy, szeroko mówili m.in. szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, europoseł Jacek Kurski, poseł Beata Kempa, a także inni prelegenci.

6. Nieprawdą jest, że „trudno się zorientować, że w kinie Kijów odbywa się konferencja poświęcona polityce klimatycznej Unii”.

W czasie spotkania – zarówno w głównej sali, jak i na monitorach w kuluarach – prezentowano materiały filmowe dotyczące skutków pakietu klimatycznego, sygnowane przez MELD, a także rozdawano ulotki na ten temat. W głównej sali i kuluarach umieszczono liczne plansze ze znakami graficznymi MELD, nawołujące do sprzeciwu wobec pakietu klimatycznego (m.in. hasła: „Stop drogiej energii”). Wśród uczestników konferencji zbierano podpisy pod europejską petycją z żądaniem zawieszenia pakietu klimatycznego, a także odbyło się spotkanie z koordynatorami zainicjowanej w całym kraju akcji przez Solidarną Polskę zbierania podpisów.

„W związku z nieprawdziwymi informacjami w artykule pt. „Partyjny kongres, który udaje konferencję o klimacie – za pieniądze europarlamentu” opublikowanym przez Newsweek.pl 13.11.2016 r. Solidarna Polska prostuje, że dziennikarze dokonali manipulacji, fałszywie opisując charakter konferencji w Krakowie. Była ona poświęcona reformom Polski i UE, w tym negatywnym konsekwencjom unijnego pakietu klimatycznego. Projekt konferencji został wcześniej zatwierdzony przez MELD i zrealizowany zgodnie z założeniami, o czym świadczy pozytywny wynik zleconego przez Parlament Europejski audytu. Rzetelność i uczciwość wydatków, a także wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem potwierdziła w audycie renomowana międzynarodowa firma audytorska Ernst & Young. Sugerowanie, że konferencja ma jakikolwiek związek z „międzynarodowym skandalem” jest kłamliwe, a wydatki duńskiego europosła, do którego nawiązują autorzy tekstu, zostały zakwestionowane przez unijne instytucje w okresie, gdy politycy Solidarnej Polski nie należeli już do MELD”.

Z poważaniem

Jacek Włosowicz