solidarna-polska-logo

Wysłane do „Newsweek” odpowiedzi na kolejne pytania.

Szanowny Panie,

Przesyłam odpowiedzi na dodatkowe pytania.

1. Jaką funkcję sprawował Pan w MELD w 2013 roku?

Byłem skarbnikiem.

2. Jaką funkcję sprawował w MELD w 2013 roku Jacek Kurski?

Był jego szeregowym członkiem.

3. Kto zgłosił do MELD wspomniany przez Pana temat krakowskiej konferencji? Będę zobowiązany za wskazanie konkretnej osoby.

Wszelkie projekty – zgodnie z procedurą – były zgłaszane przez polską delegację w MELD. Ze względu na upływ czasu nie jestem w stanie wskazać, kto konkretnie podpisał się pod wnioskiem. Informacje na ten temat są w Parlamencie Europejskim.

4. Kto zaakceptował w MELD wspomniany przez Pana temat krakowskiej konferencji? Będę zobowiązany za wskazanie konkretnej osoby.

Decyzje – zgodnie ze statutem – podejmowały władze MELD. Merytoryczną i finansową kontrolą zajmował się dodatkowo niezależny menedżer, zatrudniony  przed przystąpieniem europosłów Solidarnej Polski do tej europejskiej partii. Następnie przechodziły kontrolę ze strony sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego Klausa Welle, cenionego niemieckiego ekonomisty, byłego sekretarza generalnego Europejskiej Partii Ludowej i szefa gabinetu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Szczegółowe informacje i dokumenty są w Parlamencie Europejskim.

5. W załączniku przesyłam Panu dokument, którym dysponujemy. Jak wytłumaczy Pan fakt, że w załączonym dokumencie tytuł konferencji brzmi inaczej?

Odwołuje się Pan do dokumentu, który jest tylko skrótowym podsumowaniem aktywności MELD w 2013 rok. W lakoniczny sposób wylicza najważniejsze działania. Bazuje na szczegółowej dokumentacji, w tym programie czerwcowej konferencji w Krakowie, który już wcześniej Panu przesłałem. Ten program został zaakceptowany przez MELD przed konferencją, a następnie – wraz z dokumentacją konferencji – przeszedł pomyślnie weryfikację ze strony unijnych instytucji kontrolnych. Przedstawiony w programie tytuł konferencji brzmi: „Polityki Unii Europejskiej – Klimatyczna i Energetyczna – Reformowanie Unii Europejskiej – Reformowanie Polski” („Policies of the European Union – EU Climate and Energy Policy, Reforming European Union – Reforming Poland”). Wbrew nieprawdziwym informacjom zawartym w Pańskim artykule temat konferencji był więc szeroki i oprócz spraw związanych z polityką klimatyczną obejmował również kwestie reform Polski i UE.

W opisie projektu w dokumencie, który Pan przesłał, w punkcie o angielskiej nazwie „descript_ion” (czyli właśnie „opis”), znajduje się informacja o „serii spotkań mających na celu rozpowszechnienie informacji o skutkach polityk Unii Europejskich w Polsce” („a series of meetingsaimedatdisseminatinginformation on the effects of EU policies in Poland”).Jest potwierdzeniem informacji, które już wcześniej Panu przekazałem, o serii 11 konferencji, w tym krakowskiej. Nie ma absolutnie żadnej sprzeczności między dokumentem, który Pan przysłał, a informacjami, których wcześniej Panu udzieliłem i przekazanym Panu programem konferencji w Krakowie, będącym uszczegółowieniem nadesłanego przez Pana dorocznego sprawozdania MELD „Activity Report 2013”.

Uporczywe zaprzeczanie tym faktom w ewentualnych kolejnych publikacjach Pańskiej gazety wzmocni argumentację procesową w pozwie Solidarnej Polski przeciwko Pańskiej redakcji i ułatwi osiągnięcie korzystnego dla nas werdyktu.

6. Czy udało się Panu znaleźć zdjęcie długopisów?

Przesyłam je w załączniku. Są to metalowe długopisy z grawerem – nazwą MELD

7. Jakie jeszcze spotkania zorganizowano w pakiecie z krakowską konferencją? Bardzo proszę o wskazanie ich dat, miejsc, list uczestników oraz medialnych relacji z tych spotkań.

W ówczesnym czasie zorganizowaliśmy dużo więcej spotkań poświęconych pakietowi klimatycznemu niż wspomnianych 11. W skali całego kraju mogło być ich kilka razy więcej, gdyż intensywnie zbieraliśmy podpisy w każdym województwie pod inicjatywą „Stop pakietowi”. Nie jestem w tej chwili w stanie precyzyjnie bez dostępu do dokumentów określić, które ze spotkań były przedmiotem rozliczenia z MELD. Staram się o dostęp w PE do materiałów.

Nie dysponuję szczegółową listą uczestników, ponieważ ich nie legitymowaliśmy i nie ewidencjonowaliśmy z imienia i nazwiska. Tego rodzaju informacje byłyby zresztą chronione zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Nie dysponuję również raportem na temat medialnych relacji ze spotkań. Są one łatwe do wyszukania w bibliotekach dysponujących archiwami gazet, a także w Internecie, ale nie jestem w stanie zgromadzić tych materiałów w tak krótkim czasie, jaki Pan Redaktor był uprzejmy wyznaczyć mi na odpowiedź na Pańskie pytania.

Jacek Włosowicz