KKSM S.A. Realne działania Solidarnej Polski w ratunek dla spółki. Oświadczenie Senatora Jacka Włosowicza.

zz-konferencja

Problemami wywołanymi błędną decyzją rządu PO-PSL dotyczącą prywatyzacji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, co w konsekwencji skutkowało doprowadzeniem do upadłości firmy ze 140-letnią tradycją górniczą, aktywnie zajmuję się od roku 2010.

W zakresie przedmiotowej sprawy podjąłem szereg interwencji, w tym m. in do: Ministra Skarbu Państwa czy Prokuratury. Prowadzone przeze mnie wspólnie z innymi Parlamentarzystami, co istotne od siedmiu lat aktywne działania, skutkowały ratunkiem dla przedsiębiorstwa ze 140-letnią tradycją górniczą przez rząd PiS-SP-Zjednoczona Prawica. Od 2013 roku (co można zweryfikować choćby poprzez informacje medialne, dostępne w Internecie) w sprawie „kieleckich marmurów” skuteczne interwencje podejmuje Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. To dzięki działaniom Pana Ministra ostatecznie doprowadzono do zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa KKSM S.A. przez utworzoną przez Agencję Rozwoju Przemysłu spółkę Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Pierwsza z interwencji w sprawie KKSM S.A. została skierowana przez mnie jeszcze jako Posła do PE do Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada (pismo z dn. 23 lipca 2010 roku). Natomiast pierwszym dokumentem podpisanym przeze mnie jako Senatora obecnej kadencji Senatu RP było pismo z dn. 2 listopada 2015 roku skierowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach – „wniosek o nie wydawanie przez sędziego komisarza postanowienia zatwierdzającego wybór oferenta na zakup jakichkolwiek części przedsiębiorstwa KKSM S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz o wstrzymanie decyzji o sprzedaży majątku”.

Zaangażowanie poszczególnych osób w działania na rzecz KKSM S.A. należy rozpatrywać na poziomie co najmniej ośmiu etapów:

  1. Zmiany w Zarządzie spółki KKSM S.A. – kwiecień 2009 rok,
  2. Decyzje o prywatyzacji KKSM S.A. – lata 2009 – 2011,
  3. Wybór nabywcy KKSM S.A., tj. spółki Surowce Skalne Wschód (dalej SSW),
  4. Podpisanie pakietu socjalnego pomiędzy SSW, a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w KKSM S.A. – wrzesień 2010 rok,
  5. Nabycie akcji spółki KKSM S.A. przez podmiot SSW Sp. z o.o.,
  6. Działania ówczesnych członków Zarządu KKSM S.A. w okresie 2011 – 2012,
  7. Upadłość spółki KKSM S.A. – początkowo ugodowa, następnie likwidacyjna,
  8. Decyzje o przejęciu masy upadłościowej KKSM S.A. przez utworzony przy ARP podmiot Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.

Tak jak wspominałem na wstępie – sprawą KKSM S.A. interesuję się i aktywnie działam w zakresie ratunku dla spółki od 7 lat. Wnikliwie przeanalizowałem szereg dokumentów w tym zakresie, podjąłem kilkanaście interwencji.

Końcowo zauważyć należy, że obecnie trwa postępowanie Prokuratury Regionalnej w Katowicach, które służyć ma wszechstronnemu wyjaśnieniu m. in. okoliczności związanych z prywatyzacją Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A.

Z informacji medialnych  wynika, że na dzień dzisiejszy byli członkowie zarządu KKSM S.A. to już Andrzej K. i Robert D. Postępowanie karne trwa nadal i mam nadzieję, że pozwoli wyjaśnić szereg stawianych jeszcze dzisiaj w debacie publicznej pytań.

                                                                                                          Senator RP

                                                                                                          Jacek Włosowicz