Zwrot ws. śmiertelnego wypadku w Mniowie. Kolejna skuteczna interwencja Senatora Włosowicza.

porady prawne

Prokuratura Rejonowa w Końskich w dn. 20 grudnia 2016 roku skierowała akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie oskarżonemu o przestępstwo spowodowania naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym czego następstwem była śmierć dwóch kobiet. Pismem z Prokuratury Okręgowej w Kielcach poinformowany został o tym interweniujący w sprawie Senator Jacek Włosowicz.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2015 roku w miejscowości Mniów kierujący pojazdem marki Skoda naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i doprowadził do wypadku, którego skutkiem była śmierć dwóch kobiet.

Wobec sytuacji gdzie początkowo Prokuratura umorzyła śledztwo, mając na uwadze przekazane przez pokrzywdzonych do tut. biura materiałów, po ich analizie, Senator Jacek Włosowicz skierował swoje wystąpienie do Prokuratora Krajowego. Pismo Senatora zawierało końcowo wniosek o rozważenie zasadności kontroli akt przedmiotowego postępowania.

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż postępowanie dotknięte było uchybieniami. Wdrożony został nadzór nad sprawą przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach. Dodatkowo zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa złożyli do Sądu pokrzywdzeni w sprawie.

Skutkiem powyższych działań było uchylenie postanowienia prokuratury o umorzeniu śledztwa, jego kontynuowanie, co pozwoliło ostatecznie na doprowadzenie do postawienia w stan oskarżenia mężczyzny, który zdaniem Prokuratury we wrześniu 2015 roku naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym czym doprowadził do wypadku drogowego w miejscowości Mniów (powiat kielecki) w wyniku czego śmierć poniosły dwie piesze uczestniczki ruchu.

O dalszych losach oskarżonego zdecyduje Sąd Rejonowy w Końskich.