Centrum Dializa. Wniosek o kontrolę wszystkich placówek medycznych zarządzanych przez przywołany podmiot.

0001

Mając na uwadze ważny interes społeczny oraz kierując się dobrem pacjentów, zauważając wątpliwości dotyczące zarządzaniem przez podmiot Centrum Dializa lub podmioty zależne placówkami medycznymi w Polsce, Senator Jacek Włosowicz pismem z dn. 7 lutego 2017 roku, zwrócił się w dniu dzisiejszym do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o rozważenie zasadności wyjaśnienia przedkładanej sprawy.

Powyższe spowodowane było:

  1. Wcześniejszymi interwencjami Senatora Włosowicza w sprawie zarządzania szpitalem w Opatowie,
  2. Wynikami kontroli NFZ w szpitalu w Opatowie skutkującej złożeniem zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa,
  3. Wynikami kontroli NIK w szpitalu w Rawie Mazowieckiej,
  4. Ujawnioną przez Posła na Sejm RP Pawła Kukiza na profilu fb dokumentacją dot. śmiertelnego wypadku Posła Rafała Wójcikowskiego,
  5. Przekazanymi do tut. biura przez Posła Grzegorza Wojciechowskiego oraz Senatora Rafała Ambrozika materiałami dot. zarządzania szpitalem w Rawie Mazowieckiej,
  6. Opisywanymi przez media przypadkami zgonów pacjentów w szpitalu w Opatowie, w zakresie których swoje śledztwa prowadzi prokuratura,
  7. Relacjonowanym przez media przypadkiem śmierci lekarza w szpitalu w Białogardzie,
  8. Przekazanymi do tut. biura przez Posła Grzegorza Wojciechowskiego oraz Senatora Rafała Ambrozika materiałami dot. m. in. zarządzania szpitalem w Rawie Mazowieckiej,

Mając powyższe na uwadze przede wszystkim chcemy aby podjęte przez Prokuraturę postępowanie doprowadziło do udzielenia odpowiedzi na pytanie o istnienie ewentualnego modus operandi w zakresie dotyczącym m. in. sposobu zarządzania szpitalami w Polsce przez Centrum Dializa lub podmioty zależne oraz udzielaniem pomocy medycznej przez placówki zdrowia dzierżawione przez podmiot Centrum Dializa lub podmioty zależne.