Afera wekslowa. Wniosek do Prokuratury o analizę postępowania sądowego.

baner-porady-prawne

W dniu dzisiejszym tj. 17 lutego 2017 roku Senator Jacek Włosowicz skierował pisemną interwencję do Prokuratora Krajowego w sprawie tzw. afery wekslowej.

Przyczyną interwencji był artykuł dziennika Echo Dnia, z którego wynika, że sprawcy przestępstw przerabiania weksli i wprowadzania ich do obiegu pomimo, iż czyny zabronione, których mogli się dopuścić zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 25 cieszą się wolnością.

Przy powyższym zauważyć należy, że status pokrzywdzonych w sprawie, jak informuje dziennik Echo Dnia, ma kilkadziesiąt osób.

Senator Włosowicz chce aby Prokuratura Krajowa rozważyła zasadność podjęcia działań skutkujących wyjaśnieniem wątpliwości opisanych relacją dziennika Echo Dnia, z której wynika, że od 2014 roku osoby oskarżone o poważne przestępstwa, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 25, przebywają obecnie na wolności, zaś w trakcie trwania samego procesu przedkładane są dla Sądu zwolnienia lekarskie oskarżonego lub reprezentującego go adwokata.

Tolerowanie sytuacji, w której sprawcy szeregu czynów zabronionych powodują u pokrzywdzonego przestępstwami poczucie bezradności jest niedopuszczalne. Dlatego też mamy nadzieję, że Prokuratura przeanalizuje sprawę we wskazanym zakresie i podejmie stosowne działania skutkujące wyjaśnieniem zgłaszanych wątpliwości.

W sprawie afery wekslowej Senator Włosowicz podejmuje interwencje od roku 2013. Jeszcze jako Poseł do Parlamentu Europejskiego parlamentarzysta występował w jej zakresie do Prokuratora Generalnego, Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej czy Ministerstwa Finansów.