Pokrzywdzony oszustwami ze wsparciem prokuratury. Senator Włosowicz kolejny raz skutecznie interweniuje.

logosp

Prokuratura zdecydowała o przystąpieniu do postępowań cywilnych, w których stroną jest mieszkaniec gminy Stąporków. Proceder polegał na wyłudzeniu na dane osobowe pokrzywdzonego szeregu kredytów. To z kolei skutkowało roszczeniami względem wnioskodawcy ze strony podmiotów finansowych.

Na chwilę obecną jedno z postępowań sądowych, do którego dołączyła prokuratura stając po stronie pokrzywdzonego, zostało umorzone ze względu na cofnięcie pozwu przez jeden z banków. Postanowienie to zostało uznane za słuszne przez wszystkie strony postępowania.

Jednocześnie Prokurator Rejonowy w Końskich zgłosił swój udział do innego postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w Końskich. Ta sprawa pozostaje obecnie w toku.

Biuro Poselsko-Senatorskie sprawą zajmuje się od lipca 2016 roku. Na początkowym etapie został opracowany wniosek do Prokuratura Generalnego o rozważenie zasadności przyłączenia się przez organy ścigania do postepowań cywilnych. Wniosek został poparty pismem Senatora Jacka Włosowicza, który prosił o przychylenie się do niego, poprzez zgłoszenie się prokuratora do spraw cywilnych i podjęcie działań skutkujących wstrzymaniem rozstrzygnięć w procesach cywilnych względem ofiary oszustw do czasu rozpoznania postępowania karnego, w którym mieszkaniec Stąporkowa ma status pokrzywdzonego.