Wspólnie z Senatorem Jackiem Włosowiczem uczcili pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

zolnierze wyklęci

Z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Regionu w dn. 5 marca 2017r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Kazimierzy Wielkiej występem artystycznym uczcili pamięć o Żołnierzach Wyklętych.

W uroczystości wziął udział Senator RP Jacek Włosowicz, który przemawiając do zgromadzonych gości podkreślił istotę organizowania takich wydarzeń. – Zachowanie pamięci o żołnierzach niezłomnych to nasz obowiązek. Jest mi niezwykle miło, że dzisiaj wspólnie z mieszkańcami ziemi kazimierskiej oraz przybyłymi gośćmi hołdujemy pamięci bohaterom, o których co pokazuje dzisiejsza uroczystość historia nie zapomniała – podkreślał podczas swojego wystąpienia Senator Jacek Włosowicz.

Występ artystyczny poprzedziła Msza Św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych.