Prokuratura sprawdzi okoliczności przemawiające za działaniem koordynacyjnym w przedmiocie zdarzeń do których doszło w zarządzanych przez spółkę Centrum Dializa podmiotach leczniczych m. in. w Szpitalu w Opatowie.

zdj.

Po interwencji Senatora Jacka Włosowicza Prokuratura Krajowa podjęła działania, których celem ma być sprawdzenie okoliczności przemawiających za działaniami koordynacyjnymi w przedmiocie zarządzania podmiotami leczniczymi przez spółkę Centrum Dializa. O przychyleniu się do wniosku Senatora Włosowicza parlamentarzystę poinformował Prokurator Krajowy Pan Bogdan Święczkowski.

Przypomnijmy, iż miesiąc wcześniej w przesłanym do Prokuratury piśmie Senator Jacek Włosowicz przekazał analizę w przywołanym powyżej zakresie, która dotyczyła zarządzania szpitalami w Opatowie i Rawie Mazowieckiej.

Powyższe spowodowane było ważnym interesem społecznym, za którym przemawiały szczególnie:

  1. Wcześniejsze interwencje Senatora Włosowicza w sprawie zarządzania szpitalem w Opatowie,
  2. Wyniki kontroli NFZ w szpitalu w Opatowie skutkującej złożeniem zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa,
  3. Wyniki kontroli NIK w szpitalu w Rawie Mazowieckiej,
  4. Ujawniona przez Posła na Sejm RP Pawła Kukiza na profilu fb dokumentacja dot. śmiertelnego wypadku Posła Rafała Wójcikowskiego,
  5. Przekazane do tut. biura przez Posła Grzegorza Wojciechowskiego oraz Senatora Rafała Ambrozika materiały dot. zarządzania szpitalem w Rawie Mazowieckiej,
  6. Opisywanymi przez media przypadkami zgonów pacjentów w szpitalu w Opatowie, w zakresie których śledztwa prowadzi prokuratura,
  7. Relacjonowane przez media przypadkiem śmierci lekarza w szpitalu w Białogardzie.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu biura.