Afera wekslowa. Z wniosku Senatora Jacka Włosowicza Prokurator Krajowy zwraca się do Prokuratora Regionalnego w Krakowie o dokonanie ustaleń w sprawie toczącej się obecnie przed Sądem Okręgowym w Kielcach.

zdj.

Po interwencji Senatora Jacka Włosowicza Prokuratura Krajowa podjęła działania, których celem ma być wyjaśnienie wątpliwości, o których mowa w artykule „Afera wekslowa. Oskarżeni nadal bezkarni” opublikowanym 15.02.2017r. w dzienniku „Echo Dnia”.

Skutkiem podjętych przez Prokuraturę Krajową działań jest wyznaczenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie jako jednostki, która zweryfikuje podnoszone zarzuty, w szczególności ten, z którego wynika, że sprawca lub sprawcy przestępstw przerabiania weksli i wprowadzania ich do obiegu pomimo, iż czyny zabronione, których mogli się dopuścić zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 25, przebywają obecnie na wolności.

Przypomnijmy, iż przyczyną interwencji parlamentarzysty Solidarnej Polski poza artykułem dziennika Echo Dnia były także wcześniejsze pisemne wystąpienia Jacka Włosowicza w przedmiotowej sprawie, m. in. do: Prokuratora Generalnego, Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej czy Ministerstwa Finansów.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu biura.