Prokuratura wraca do umorzonego wcześniej postępowania w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego w Kielcach. Na skutek interwencji Senatora Włosowicza.

zz-trojka-spacer-z-rynku

Prokuratura Okręgowa w Kielcach w trybie art. 327 § 3 k.p.k. zdecydowała o przeprowadzeniu uzupełniających czynności dowodowych w sprawie wypadku drogowego w Kielcach zaistniałego w listopadzie 2015 roku, w wyniku którego śmierć poniósł pieszy uczestnik ruchu.

To wynik przeprowadzonej kontroli akt powyższej sprawy, która wykazała konieczność podjęcia dodatkowych czynności w jej zakresie, o których w kierowanej do Senatora Włosowicza odpowiedzi informują śledczy.

Co istotne postępowanie przygotowawcze w opisanej sprawie zakończone zostało wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwa w marcu 2016 roku. Z tą decyzją śledczych nie zgadzali się pokrzywdzeni w sprawie oraz ich pełnomocnik. W związku z powyższym na przedmiotowe postanowienie prokuratury złożyli oni zażalenie do Sądu Rejonowego w Kielcach. Sąd zażalenia nie uwzględnił.

W listopadzie 2016 roku pokrzywdzeni zwrócili się z prośbą o interwencję do tut. biura. Działania w sprawie podjął Senator Włosowicz. 11 stycznia 2017 roku parlamentarzysta Solidarnej Polski skierował wystąpienie do Prokuratora Krajowego. To skutkowało przeprowadzoną przez Prokuraturę Okręgową kontrolą akt postępowania. Wynikiem tego jest decyzja o przeprowadzeniu dodatkowych czynności w sprawie. O podjętych działaniach śledczy poinformowali Jacka Włosowicza w piśmie z dn. 23 marca 2017 roku. Obecnie oczekujemy na wyniki powyższych czynności. Sprawa pozostaje w zainteresowaniu biura.