Miała uzyskać pomoc od instytucji finansowej. Zamiast tego mogła zostać oszukana. W sprawie skutecznie interweniuje senator Włosowicz.

porady prawne

Prokuratura Okręgowa w Kielcach przeprowadziła analizę akt postępowania przygotowawczego w sprawie mieszkanki Kielc, która mogła zostać oszukana przez osobę zajmującą się udzielaniem pomocy finansowej. Kontrola wykazała przedwczesność wydanego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego. To skutek interwencji Senatora Jacka Włosowicza skierowanej do Prokuratora Krajowego.

W związku z powyższym Prokuratura Okręgowa w Kielcach poleciła prokuraturze podrzędnej podjęcie na nowo prawomocnie zakończonego śledztwa z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 327 § 1 k.p.k

Sama możliwość zaistnienia przestępstwa zdaniem zawiadamiającej miała stanowić oszustwo polegające na zabezpieczeniu wekslem in blanco umowy restrukturyzacyjnej w zakresie zobowiązań finansowych, następnie braku wywiązania się z umowy po stronie mającego przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne, a pomimo tego wypełnienia weksla, co skutkowało wszczęciem i prowadzeniem skutecznego postępowania egzekucyjnego względem pokrzywdzonej.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu biura.