Mieszkaniec Bielin oszukany na kwotę 150 tys. zł. W sprawie skutecznie interweniuje senator Włosowicz.

zdj.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przeprowadziła analizę akt postępowania przygotowawczego w sprawie mieszkańca gminy Bieliny, który nie otrzymał wynagrodzenia za wykonane usługi budowlane. Kontrola wykazała przedwczesność wydanego postanowienia o umorzeniu  śledztwa bez wyczerpania inicjatywy dowodowej w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. To skutek interwencji Senatora Jacka Włosowicza skierowanej do Prokuratora Krajowego, o wynikach której parlamentarzysta został poinformowany pismem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, które wpłynęło do tut. biura w dn. 7 kwietnia 2017 roku.

W związku z powyższym Prokuratura Okręgowa w Warszawie poleciła prokuraturze podrzędnej podjęcie na nowo prawomocnie zakończonego śledztwa w sprawie

Sama możliwość zaistnienia przestępstwa zdaniem zawiadamiającego miała polegać na doprowadzeniu pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że wnioskodawcy nie została wypłacona kwota w wysokości 150 tys. zł za wykonane usługi budowlane.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu biura.