Zbrodnia zabójstwa 30-letniej mieszkanki Starachowic. Senator Włosowicz interweniuje z wnioskiem o wyjaśnienie jawiących się w sprawie zasadnych wątpliwości.

18221926_1659086727453471_7065025569867967572_n

W dniu 28 kwietnia br. Senator Jacek Włosowicz skierował pisemną interwencję do Prokuratora Krajowego w sprawie relacjonowanej przez TVP Kielce, a dotyczącej prawdopodobnego zabójstwa dokonanego na 30letniej mieszkance Starachowic w maju 2014r. Obecnie, decyzją sądu, na wniosek prokuratury, względem oskarżonego o zbrodnię byłego męża pani Anny stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Z prośbą o interwencję w opisywanej sprawie zgłosiła się do Biura Posła na Sejm RP Zbigniewa Ziobro i Senatora RP Jacka Włosowicza rodzina zmarłej 30latki.

Relacja pokrzywdzonych oraz analiza przedłożonych przez wnioskodawców dokumentów skutkowała zasadnością dla postawienia podstawowych pytań w sprawie:

  1. Czy wobec sytuacji wielokrotnego powiadamiania policji o fakcie stosowania przemocy wobec zmarłej, podejmowane były właściwe decyzje organów ścigania w zakresie przeciwdziałania kolejnym aktom agresji? Konkludując, czy zrobiono wszystko aby zbrodni zabójstwa pani Anny zapobiec?,
  2. Mając na uwadze m. in. przeprowadzoną w ostatnim czasie ekshumację zasadnym jest postawienie kolejnego pytania: czy postępowanie przygotowawcze, prowadzone po śmierci pani Anny, nie zostało przedwcześnie umorzone, bez wyczerpania wszelkiej inicjatywy dowodowej w jego zakresie?

Przy powyższym mamy na uwadze, iż z przekazanych do tut. biura dokumentów wynika, że ojciec oskarżonego o zabójstwo jest emerytowanym pracownikiem jednostki policji, która przez trzy miesiące, co istotne na początkowym etapie śledztwa, prowadziła czynności w sprawie.

Zasadnym zatem wydaje się kontrola akt postępowania przygotowawczego prowadzonego po ujawnieniu zwłok pani Anny. O wstępnych wnioskach wynikających z analizy złożonych w tut. biurze kserokopii dokumentów senator Włosowicz poinformował swoim pismem Prokuratora Krajowego.

Końcowo, mając na uwadze powagę opisywanej sprawy, jej zawiły oraz wielowątkowy charakter, a także kierując się dobrem wymiaru sprawiedliwości Senator Włosowicz zwrócił się do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o rozważenie zasadności wdrożenia  zwierzchniego nadzoru służbowego przez prokuraturę nadrzędną nad trwającym obecnie w sprawie postępowaniem przygotowawczym.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu biura.