Świętokrzyski duet parlamentarny Ziobro/Włosowicz kolejny raz skutecznie interweniuje. Tym razem w sprawie oszukanego małżeństwa rolników z gminy Pierzchnica.

zdj.

Prokuratura Regionalna w Krakowie przeprowadziła kontrolę akt umorzonego w czerwcu 2016 roku śledztwa Prokuratury Okręgowej w Kielcach w sprawie oszukanego małżeństwa rolników zam. w gminie Pierzchnica. Pokrzywdzeni nie otrzymali należnego im wynagrodzenia za sprzedaż żywca wołowego czym zostali doprowadzeni do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, na dzień złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w dn. 21 grudnia 2015 roku, w kwocie nie mniejszej niż 881 tys. zł.

Przeprowadzona kontrola akt wykazała przedwczesność wydanego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego bez wyczerpania inicjatywy dowodowej w celu pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. To skutek naszego wystąpienia skierowanego do Prokuratury Krajowej pismem z dn. 19 września 2016 roku. O wynikach kontroli tut. biuro  poinformowali śledczy z Departamentu Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej pismem, które wpłynęło w dn. 15 maja 2017 roku.

W związku z powyższym Prokuratura Regionalna w Krakowie poleciła kontynuowanie śledztwa w przedmiotowej sprawie i wydała w tym zakresie stosowne zalecenia.

Jednocześnie, według udzielonej odpowiedzi, sprawa pozostaje w dalszym zainteresowaniu Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Końcowo zaznaczyć należy, że to 34 skuteczna interwencja duetu parlamentarnego Ziobro/Włosowicz, gdzie Prokuratura wraca do wcześniej umorzonego postępowania. Zauważyć należy, że tak skuteczne działanie naszego biura, którego efektem są realne wyniki, nie byłoby możliwe bez rzetelnej i solidnej pracy jednostek prokuratur okręgu kieleckiego oraz Prokuratury Regionalnej w Krakowie.