Prokuratura ponownie przyjrzy się sprzedaży domu studenckiego w Sandomierzu. Na skutek interwencji senatora Włosowicza.

12647549_1214622441899904_4226011393662743087_n

Prokuratura Okręgowa w Kielcach przyjrzy się sprzedaży domu studenckiego w Sandomierzu. To wynik interwencji senatora Jacka Włosowicza. Skutkiem podjętych przez śledczych działań, o których pismem z dn. 9 maja 2017r. poinformował parlamentarzystę Solidarnej Polski Prokurator Krajowy, było przeprowadzenie analizy materiałów oraz zweryfikowanie informacji, które za pisemnym wnioskiem o zainteresowanie się sprawą wpłynęły do kieleckiego biura posła Ziobro i senatora Włosowicza.

Mając na uwadze ważny interes społeczny, na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzysta Solidarnej Polski skierował do Prokuratora Krajowego w dn. 11 stycznia 2017 roku interwencję w przywołanym zakresie.

Sprawa dotyczy ewentualnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i w ten sposób możliwości doprowadzenia wskazanego w piśmie do Prokuratury Krajowej podmiotu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a poprzez takie działanie wyrządzenie szkody majątkowej znacznych rozmiarów, tj. ewentualnego popełnienia przestępstwa opisanego treścią art. 296 par.1 k.k.

W styczniu br. wydano postanowienie o wszczęciu śledztwa w powyższej sprawie. Wcześniej postępowanie sprawdzające prowadzone przez inną z jednostek prokuratur zostało zakończone decyzją o odmowie wszczęcia śledztwa. Stanowiska kończącego uprzednio prowadzone postępowanie nie podzieliła Prokuratura Okręgowa w Kielcach, która działając z polecenia Prokuratury Regionalnej w Krakowie, dokonała analizy akt przedmiotowej sprawy i wskazała na przedwczesność tej decyzji.

To kolejna ze skutecznych interwencji świętokrzyskich parlamentarzystów, posła Ziobro i senatora Włosowicza, podjętych z wniosku mieszkańców świętokrzyskiego. Końcowo, należy przede wszystkim wskazać na skuteczne działania niezależnej prokuratury w przywołanej sprawie.