Afera wekslowa. Prokuratura wnosi o kontrolę faktycznego stanu zdrowia oskarżonego.

zz-konferencja

Prokurator popierający przed Sądem akt oskarżenia wystąpił z wnioskiem o zasięgnięcie opinii biegłych lub Zakładu Medycyny Sądowej w celu ustalenia faktycznego stanu zdrowia jednego z oskarżonych, który w ostatnich dwóch terminach postępowania jurysdykcyjnego przedkładał zwolnienia lekarskie.

W odpowiedzi na interwencję Senatora Jacka Włosowicza o podjętych w tym zakresie przez śledczych działaniach pismem z dn. 2 sierpnia 2017 roku Prokuratura Krajowa poinformowała parlamentarzystę Solidarnej Polski.

O tzw. „aferze wekslowej” wielokrotnie informował dziennik Echo Dnia, który od początku sprawy relacjonuje jej przebieg. W ostatnim artykule „Afera wekslowa. Oskarżeni nadal bezkarni” poruszony został wątek przedłużającego się procesu sądowego, czego stanem rzeczy miało być przedkładanie dla Sądu zwolnień lekarskich przez pełnomocnika oskarżonego czy jednego z samych oskarżonych.

W tzw. „aferze wekslowej”, o czym informuje kielecki dziennik w cytowanym powyżej artykule, pokrzywdzonych może być około 30 osób.

Od 2013 roku działania w sprawie podejmuje Jacek Włosowicz, początkowo jako Poseł do PE, a obecnie jako Senator RP. Parlamentarzysta Solidarnej Polski kierował m. in. interwencje do: Prokuratury, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej czy Ministerstwa Finansów.

Sprawa pozostaje w zainteresowaniu biura.