Śmierć 18-letniej Aleksandry ze Skarżyska. Wracamy do sprawy.

zdj.

W dniu dzisiejszym senator Jacek Włosowicz podpisał interwencję do Prokuratora Okręgowego w Kielcach z prośbą o udzielenie informacji na temat obecnego etapu postępowania dot. ustalenia przyczyn śmierci młodej mieszkanki Skarżyska-Kamiennej. W kierowanej do śledczych korespondencji parlamentarzysta pyta również o ewentualne rozstrzygnięcia wątpliwości zgłaszanych przez mamę zmarłej Aleksandry, a dotyczące wydanej przez biegłego z zakresu kominiarstwa opinii załączonej do akt postępowania prowadzonego po śmierci kobiety.

Przypomnijmy, że dwa lata temu podczas kąpieli zatruła się tlenkiem węgla 18-letnia Aleksandra. Mama zmarłej o zdarzenie oskarża zarządzającą blokiem spółdzielnię mieszkaniową, która poprzez zaniedbania miała doprowadzić do sytuacji braku drożności przewodów spalinowych w jej mieszkaniu. To z kolei miało być przyczyną tragicznego zdarzenia. W sprawie jawiły się również inne wątpliwości.

Powyższe skutkowało interwencją senatora Jacka Włosowicza do Prokuratury, w lutym 2016 roku, z prośbą o rozważenie zasadności kontroli akt postępowania prowadzonego w sprawie ustalenia przyczyn śmierci Aleksandry. O zajętym stanowisku został poinformowany parlamentarzysta Solidarnej Polski.

Samo postępowanie decyzją Prokuratury nadrzędnej zostało przeniesione ze Skarżyska-Kamiennej do innej jednostki. Obecnie pozostaje ono w toku.

Mając na uwadze przekazane przez Zainteresowaną dalsze wątpliwości senator Jacek Włosowicz podpisał w dn. dzisiejszym kolejną interwencję w zakresie powyższej sprawy, w treści której stawia m. in. pytanie o ocenę działań biegłego w postępowaniu.