Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Senator Jacek Włosowicz interweniuje w sprawie pokrzywdzonych właścicieli lokali.

zz-trojka-spacer-z-rynku

Prokuratura podejmuje działania pozakarne dotyczące kwestii prawnych związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”. W tym zakresie prowadzone jest postępowanie w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach. To informacja przekazana senatorowi RP Jackowi Włosowiczowi w odpowiedzi na pisemną interwencję kierowaną do Prokuratora Krajowego.

Przypomnijmy, że przed Sądem Okręgowym w Kielcach toczy się postępowanie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” przeciwko syndykowi masy upadłościowej Huty Ostrowiec S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego sporządzonego w 1995 roku, któremu klauzulę wykonalności nadał w 2016 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do postępowania w marcu 2017 roku zgłosił swój udział prokurator. W uzasadnieniu prokuratura wyjaśnia, że stało się tak ze względu na wagę sprawy oraz ochronę praworządności i interes społeczny.

W przedmiotowej sprawie do biura poselsko-senatorskiego z prośbą o pomoc zwrócił się w lipcu 2017 roku mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, którego lokal przynależy do spółdzielni mieszkaniowej „Hutnik”. Przedłożone przez Wnioskodawcę informacje stanowiły podstawę do wystąpienia senatora Jacka Włosowicza do Prokuratora Krajowego. W kierowanej do śledczych interwencji parlamentarzysta Solidarnej Polski przekazał zgłaszane informacje, które obejmowały też inne wątki niż te, o których mowa na wstępie.

Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Kielcach pozostaje obecnie w toku.